คลิ๊กเลย


free

เรายินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้นายจ้าง ได้แก่ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตรวจสุขภาพ และค่าธรรมเนียมยื่นคำขอและใบอนุญาตทำงาน

free

เราบริการด้านเอกสารในการนำเข้าแรงงานระบบ MOU แบบครบวงจร ทั้งฝั่งไทยและเมียนมาร์

free

ล่าม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการสรรหา อบรม พัฒนาศักยภาพ นำเข้าแรงงาน และค่าเดินทางมายังไทย

Gmail Login

Email:

thai.grandasiaforce@gmail.com

Line Me

Line ID:

@324vawpz

Facebook Logo Vector

Facebook:

@thai.grandasiaforce

Facebook Logo Vector
Social Media Like Icon

คลิกเลย

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แกรนด์เอเชียฟอร์ซ จำกัด

Grand Asia Force Co.,ltd

เลขจดทะเบียน (Reg No.): 121283271

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ

Licence No-168/2022


บริษัท แกรนด์เอเชียฟอร์ซ จำกัด เป็นบริษัทจัดหา นำเข้า และฝึกอบรมแรงงานเมียนมาร์ที่มีคุณภาพเพื่อมาทำงานให้นายจ้างไทย แรงงานพม่าของเราผ่านการเทรนงาน ผ่านคอร์สการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นและเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดหมู่งานที่ต้องการสมัครในไทย อีกทั้งยังได้รับการฝึกอบรมในด้านการประพฤติตัวที่ดีมีวินัย บริษัท แกรนด์เอเชียฟอร์ซจึงเป็นบริษัทที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือที่สุดแห่งนึงในเมียนมาร์ในการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้างเพื่อมาทำงานในประเทศไทย


บริษัท แกรนด์เอเชียฟอร์ซ จำกัด เป็นหน่วยงานที่ได้รับการลงทะเบียนตามกฎหมาย (เลขที่ใบอนุญาต 222/2019) ที่กระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐสหภาพพม่า และไม่เพียงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและระเบียบข้อบังคับของทั้งสองประเทศในกระบวนการสรรหาและนำเข้าแรงงานมาทำงานในประเทศ เรามีทีมงานทั้งในฝั่งไทยและเมียนมาร์ดูแลท่านและแรงงานของเรา ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงตลอดระยะเวลาการจ้างงาน


ตั้งแต่ปี 2019 เราได้ทำการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่นายจ้าง บริษัทและองค์การณ์ชั้นนำต่างๆทั้งในประเทศไทย, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และมาเลเซียอย่างประสบความสำเร็จ ดังนั้น เราคือบริษัทที่เชื่อถือได้ 100%


ผลงานบริษัท

บริษัทของเราให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการสรรหา อบรมแนะแนว สอน/สอบภาษาไทยขั้นพื้นฐานให้แรงงงานของเรา เดินเรื่องเอกสารนำเข้าและบริหารแรงงานต่างด้าว อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ อาทิเช่น ธุรกิจSME บริษัทอุตสาหกรรมโรงงาน บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ฟาร์มปศุสัตว์ เกษตรกรรมและบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วประเทศ

Green Tick
Green Tick
Green Tick
Green Tick
Green Tick
Green Tick
Green Tick

บริการของเรา

ONE STOP SERVICE


FREE ค่าดำเนินงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินงานใดๆ


ง่าย สะดวก เราดำเนินเรื่องเอกสารให้ท่านทุกขั้นตอน เรามีทีมงานทั้งในฝั่งไทยและเมียนมาร์เดินเรื่องเอกสารให้ท่านท่านไม่ต้องทำอะไร เพียงแค่รอรับแรงงานเข้าสถานที่ทำงานของท่าน


เชื่อถือได้ 100% เราไม่เรียกเก็บค่าดำเนินงานใดๆจากท่าน


CUSTOMER SERVICES เรามีทีมงานดูแลลูกค้าทั้งในฝั่งไทยและเมียนมาร์ ดูแลท่านและแรงงานของเราตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงตลอดระยะเวลาการจ้างงาน จนถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน เราพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และช่วยแก้ปัญหา ไม่ทอดทิ้งนายจ้างและแรงงานของเรา


แรงงานคุณภาพดีที่สุด เราคัดเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีความสามารถที่ดีที่สุดและมีวินัย เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของคุณได้


ถูกกฎหมาย 100% เรานำเข้าแรงงานต่างด้างผ่านระบบ MOU ถูกต้องตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานไทย


บริการครบวงจร เรารับดำเนินการด้านเอกสารแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายครบวงจรทุกขั้นตอนรวมถึงการต่ออายุ Work Permit, ต่ออายุ Visa, รายงานตัว 90 วัน, แจ้งที่พักอาศัย


ขั้นตอนการทำงานของเรา

เราเดินเรื่องให้ท่านทุกขั้นตอน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ปลอดภัย เชื่อถือได้ 100%

นายจ้าง/สถานประกอบการ

มอบอำนาจให้ทางเรา เป็นผู้ไปยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควต้า)

ที่ สจจ/สจก ๑-๑๐

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว

๑. หนังสือแสดงความต้องการแรงงานเมียนมาร์ (Demand Letter of Myanmar Worker)

๒. หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney)

๓. สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)

๔. สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควต้า) และ สำเนาหนังสือยืนยันโควต้า

๕. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานนายจ้าง ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน สัญญาจ้างงานกับบริษัทคู่ค้า สัญญาก่อสร้าง เป็นต้น

๖. กรณีนายจ้างมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน เช่น

  • มอบอำนาจให้พนักงานแนบหลักฐานประกันสังคม หรือ ภงด.๑
  • มอบอำนาจให้ทางเราแนบสำเนาใบอนุญาตจัดหางาน (จง.๓)


Stars Rating, Great Design for Any Purposes. Rate Survey Color Icon. Flat Golden Illustration on White Background.

เราบริการต่อเนื่องดูแลนายจ้างและแรงงานของเรา ตลอดระยะเวลาที่จ้างงาน ให้คำแนะนำปรึกษา แก้ปัญหาต่างๆ

อยู่เคียงข้างคุณ

Thai flag
National flag of Myanmar

สนใจจ้างแรงงานต่างด้าว ติดต่อ

ฝ่ายประสานงานลูกค้าในไทย (ติดต่อคุณมินนี่, คุณฌอน)

แอ็ดไลน์ @324vawpz

อีเมล: thai.grandasiaforce@gmail.com

Facebook page: @thai.grandasiaforce

เว็บไซต์ : www.grandasiaforce.com


สจจ./สจก. ๑-๑๐

นายจ้างมอบอำนาจให้ทางเราเป็นผู้ไปยื่นคำร้องขอนำเข้าฯ จนท.ตรวจสอบ พิจารณา เสนอกรมการจัดหางาน


ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรมการจัดหางาน

ตรวจสอบ/จัดส่งคำร้องฯให้กับทางการเมียนมาร์

ผ่านสถานฑูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทย (สอง.)


ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท แกรนด์เอเชียฟอร์ซ (เมียนมาร์)

ทางเราดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกแรงงาน

และจัดทำบัญชีรายชื่อ (Name List) แจ้งนายจ้างไทย


แล้วนำบัญชีรายชื่อที่ได้ ยื่นขออนุญาตทำงานแทน

คนต่างด้าวณ สจจ./สจก. ๑-๑๐ จากนั้นจนท. พิจารณาอนุญาตและแจ้ง กกจ.


ทางเรา(แกรนด์เอเชียฟอร์ซ) จะออกค่าใช้จ่ายใช้ทั้งหมด

กรมการจัดหางาน

มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.สถานฑูตไทยประจำประเทศเมียนมาร์ ตรวจลงตราวีซ่า Non-L-A


๒.แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจลงตราวีซ่า

Non-L-A ให้แก่แรงงานเมียนมาร์


ทางเรา(แกรนด์เอเชียฟอร์ซ) จะออกค่าใช้จ่ายใช้ทั้งหมด

แรงงานต่างด้าว

เมื่อเดินทางเข้ามาในไทย ดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสุขภาพ

๒. นำใบรับรองแพทย์ไปขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สจจ./สจก. ๑-๑๐


ทางเรา(แกรนด์เอเชียฟอร์ซ) จะออกค่าใช้จ่ายใช้ทั้งหมด

ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

เราจริงใจ มุ่งมั่น


“เราต้องการเห็นแรงงานของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

เพื่อให้นายจ้างประสบความสำเร็จสูงสุด”

บริษัท แกรนด์เอเชียฟอร์ซ จำกัด

Grand Asia Force Co.,ltd

เลขจดทะเบียน (Reg No.): 121283271

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ

Licence No-168/2022

ติดต่อเรา

เมนูหลัก

Gmail Login
Line Me
Facebook Logo Vector

ฝ่ายประสานงานลูกค้าไทย (ติดต่อ คุณมินนี่, คุณฌอน)

Email: thai.grandasiaforce@gmail.com

Line ID: @324vawp

Facebook page: @thai.grandasiaforce

www.grandasiaforce.com

Line Me

คลิกเลย

Facebook Logo Vector
Social Media Like Icon

คลิกเลย

Copyright © 2024 บริษัท แกรนด์เอเชียฟอร์ซ จำกัด